Niniejszy regulamin został stworzony w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

Ma on służyć przede wszystkim zabezpieczeniu zdrowia każdego użytkownika placówki Fashion Brows

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz przestrzeganie.

Skorzystanie z zabiegu lub szkolenia  w Fashion Brows jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją. Obowiazuje wpłata zadatku w kwocie 50% zamówionego zabiegu w okresie nie przekraczającym 3 dni robocze od złożenia zamówienia telefonicznego lub mailowego. Zamówienia w wiadomościach prywatnych na mailach społeczność owych są równoznaczne z rozmową telefoniczną.

1. Rezerwacji zabiegów dokonywać można osobiście lub telefonicznie pod nr. tel.: 724-385-057 w godzinach od 9.00-17.00

2. Wcześniejsza rezerwacja jest konieczna, jednak w przypadku braku wcześniejszej rezerwacji można korzystać z usług Fashion Brows pod warunkiem wolnych miejsc. Wcześniejsza rezerwacja zabiegów spowoduje że odbędą się one w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie.

3. Wykwalifikowany personel z przyjemnością udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących naszej oferty oraz doradzi przy wyborze zabiegów lub szkoleń.

4. Na umówiony zabieg lub szkolenie należy przybyć minimum 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. W przypadku spóźnienia ( max. 15 min. ) personel Fashion Brows zastrzega sobie możliwość odwołania zabiegu i pobrania 50% ceny zamówionego zabiegu.

5. Wszystkie zmiany dotyczą zabiegów należy zgłaszać najpóźniej do godziny 17.00 w dzień poprzedzający zabieg. W innym przypadku pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu.

6. Należy zgłaszać wszelkie przeciwwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu podczas konsultacji telefonicznej.

7. Ogólne przeciwwskazania do zabiegów makijażu permanentnego to: rozrusznik serca, ciąża, grzybice, stany zapalne ropne i alergiczne, świeże blizny, niezagojone rany, brodawki, zmiany dermatologiczne rozsiane lub ropne, uczulenie na składniki zawarte w preparatach, nadwrażliwość skóry, epilepsja, choroby żył, wady serca, zaawansowana choroba nadciśnieniowa, karmienie piersią, nowotwory złośliwe i niezłośliwe, choroby narządów wewnętrznych, zmiany dermatologiczne, krwotoki i tendencje do ich występowania, ostre i podostre stany zapalne, przerwanie ciągłości skóry, wczesne okresy po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, choroby reumatyczne, cukrzyca, trwające leczenie, niedawno przebyty zabieg medyczny, opryszczka.

8. Osoba, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoba z chorobami zakaźnymi, wysypkami, przerwaną ciągłością skóry nie może korzystać z zabiegów makijażu permanentnego oraz szkolenia.

9. Zakup zabiegu w Fashion Brows jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie występują u Niego przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania z danego zabiegu oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego warunki.

10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zabiegów wyłącznie za pozwoleniem rodziców lub opiekunów.

11. Dzieci poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Fashion Brows wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

12. Placówka Fashion Brows nie jest obiektem sanatoryjnym, a obiektem szkoleniowo-uslugowym, w którym wykonywane  są zabiegi kosmetyczne i szkolenia z zakresu makijażu permanentnego.

13. Zabiegi wykupione w formie pakietów nie podlegają wymianie na inne dostępne w menu Fashion Brows.

14. Ceny zabiegów wykupionych w formie pakietów nie podlegają rabatom wynikającym z prowadzonych równolegle akcji promocyjnych.

15. Pakiety i promocje nie sumują się.

16. Zabiegi wykupione w formie pakietów a niewykorzystane w umówionym terminie, przepadają.

17. Pakiety nie podlegają wymianie na gotówkę.

18. Na terenie Fashion Brows zabronione jest:

a. palenie tytoniu, wnoszenie i spożywanie alkoholu,

b. głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort klientów.

19. Specjalista Fashion Brows może odmówić wykonania zabiegu lub przerwać zabieg jeśli spotka się z niestosownym zachowaniem klienta.

20. W celu uniknięcia podrażnień Panom planującym skorzystanie z zabiegów na twarz zaleca się ogolenie twarzy min. 12 godzin przed planowanym zabiegiem

21. Należy unikać kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu.

22. Obsługa Fashion Brows nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w placówce.

23. Przed przystąpieniem do zabiegu klienci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do wybranych przez siebie zabiegów.

24. Fashion Brows zastrzega sobie prawo do zmiany godziny oraz daty zabiegu wynikającej z problemów zdrowotnych pracownika placówki, i zobowiązuje się do jak najszybszego ustalenia kolejnego terminu, który będzie dogodny dla klienta i placówki.

29. Wszystkie osoby przebywające na terenie Fashion Brows zobowiązane są do przestrzegania powyższego regulaminu.

Produkt dodany do porównania.